Εθνικός

2014-10-08 19:35
Μετά από (έκτακτη) συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΦΠΦ απεφασίσθη ομόφωνα να μην γίνει δεκτή η παραίτηση του προέδρου του σωματείου μας. 
Κύρια αίτια της απόρριψης της παραίτησης του Προέδρου είναι η αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του καθώς επίσης και η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και σε καιρούς κρίσης. 
Κατόπιν αυτού, ο κ. Πρίντεζης ανακάλεσε την παραίτησή του και  παραμένει Πρόεδρος του Εθνικού ΟΦΠΦ έως λήξεως της θητείας του ΔΣ.