Ανακοίνωση

2016-06-17 20:29

Σας ενημερώνουμε ότι οι κερδίζοντες λαχνοί για την κλήρωση που αφορά τα τμήματα του Υγρού Στίβου είναι οι παρακάτω:

1)  ΝΟ 601 ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ
2) ΝΟ 622 ΚΑΡΥΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ