ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ.

2016-05-04 20:04

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου μας Ακτή Πρωτοψάλτη 1α Μικρολίμανο την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2) Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
3) Έγκριση διοικητικού απολογισμού από την 01/06/2015 έως και 31/05/16.
4) Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5) Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής πάσης ευθύνης
6) Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής
7) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής
8) Διάφορα

Οι αιτήσεις υποψήφιων μελών για το Δ.Σ. ως και της ελεγκτικής επιτροπής θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Ομίλου έως την Τρίτη 21/06/2016 και ώρες 11:00-19:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό. Τα μέλη που έχουν να πληρώσουν πάνω από 2 έτη θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα εφόσον καταβάλλουν το ποσό των 100€.


Η εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών θα γίνονται στα γραφεία μας από ώρα 11:00-19:00 (πλην Σαββατοκύριακου) καθώς επίσης και προ της ενάρξεως της Γ.Σ. στον τόπο διεξαγωγής της.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ        ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ