Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.

2016-05-30 17:26

Στην δημοσιότητα έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού,την επιστολή που έστειλε το Δικηγορικό Γραφείο του Α.Μ.Γαβαλά που αφορά την πρόταση των Εταιριών "ΑDAMANTAS & SALAS GROUP"  να αναλάβουν τον Σύλλογο.

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΓΑΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 2 ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ. 210 6454200 ΦΑΧ 210 6454767

Προς τον Πρόεδρο και
τα μέλη του Δ.Σ. του                                     Αθήνα 25.Μαίου 2016
ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ.
 Αξιότιμοι Κύριοι
Δια της παρούσης και υπό την ιδιότητά μου του πληρεξουσίου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία Αδάμαντας,που εδρεύει στον Πειραιά και της εταιρείας με την επωνυμία  SALAS GROUP που εδρεύει  στην Αθήνα.Σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα

Οι εντολείς μου άρτι πληροφορηθέντες την επιθυμία σας για πλήρη αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού, επιθυμούν να αναλάβουν τη διοίκηση του συγκεκριμένου Ιστορικού Συλλόγου, συμπεριελαμβανομένων φυσικά όλων των αθλητικών τμημάτων.
Με δεδομένο δε ότι οι όμιλοι εταιριών που εκπροσωπούν αυτοί (οι εντολείς μου) εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου,   εκδηλώνουν, δι εμού, εμπράκτως το ενδιαφέρον τους, ανάληψη της διοίκησης του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. παρέχοντας παράλληλα τις δέουσες οικονομικές ενισχύσεις όλων των τμημάτων, ώστε να καταστεί εφικτό ο  ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. να πρωταγωνιστήσει τόσο σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο όπου αυτό είναι δυνατόν.
Επιθυμούν λοιπόν οι προρρηθέντες εντολείς μου να έρθουν σε άμεση επαφή με το ΔΣ του Συλλόγου Σας, είτε με το προεδρείο εντός 3 ημερών από κοινοποιήσεως σε Σας της παρούσης δεδομένου ότι έχει ορισθεί η 20η
Ιουνίου ως ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης με θέμα αρχαιρεσίες του Συλλόγου.
Η ημερομηνία αυτή από μόνη της είναι απαγορευτική για τους εντολείς μου γιατί όπως γνωρίζετε οι μεταγραφές στο Water Polo ξεκινάνε από αρχές Ιουλίου πράγμα που κάνει αδύνατη την προσπάθεια να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο ΔΣ, να ενημερωθεί τι συμβαίνει μέσα στο συγκεκριμένο Τμήμα και να προχωρήσει στη χάραξη στόχων της τρέχουσας χρονιάς.

Ως εκ των πραγμάτων λοιπόν καθίστα λίαν επιτακτική η ανάγκη άμεσης αλλαγής του Διοικητικού Σχήματος υπό την προϋπόθεση ότι η πληροφορία των εντολέων μου για την επιθυμία σας για αποχώρηση από τη διοίκηση του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να διορισθεί Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής με μέλη της επιλογής των εντολέων μου.
Παράλληλα πρέπει να παρασχεθεί άμεση ενημέρωση στους εντολείς μου από το νυν ΔΣ για την κατάσταση των τμημάτων του συλλόγου, τόσο σε Οικονομικό, Διοικητικό αλλά και αθλητικό δυναμικό. (Αθλητές με συμβόλαια ή ιδιωτικά συμφωνητικά κλπ).
Η αλλαγή του ΔΣ σε Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να λάβει χώρα έως την 10η Ιουνίου 2016.
Οι εντολείς μου δεσμεύονται για την κάλυψη όλων των αναγκαίων οικονομικών ποσών για την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας των τμημάτων αλλά και ενίσχυση τους με γνώμονα να πρωταγωνιστήσουν.

Οι εντολείς προτίθενται να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες
Α. Διπλασιασμός ή αν κριθεί απαραίτητο και παραπάνω η αύξηση του budget τόσο του Αντρικού Τμήματος Polo όσο και του Γυναικείου Τμήματος.
Β.  Διάθεση αναγκαίου ποσού για να πρωταγωνιστήσει εκ νέου το κολυμβητικό τμήμα
Γ. Άμεση διεκδίκηση ανόδου σε επαγγελματική κατηγορία Ποδοσφαιρικού Τμήματος.
Δ.  Επανίδρυση του τμήματος κλασικού αθλητισμού με επικεφαλείς αθλητές του Ομίλου του ένδοξου παρελθόντος αυτού.
Ε.    Ίδρυση Τμήματος αντισφαίρισης
ΣΤ.  Διασφάλιση δια της δικαστικής οδού, όλων των περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού με απόλυτη κάλυψη από τους εντολείς μου των απαιτουμένων δικαστικών εξόδων.

Στην συνάντηση που θα επακολουθήσει, θα σας παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες αν αυτές ζητηθούν.
Οι εντολείς μου προτείνουν ως μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής τους κάτωθι:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ,ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ,ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ,  ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


                                                Μετά τιμής
                                                             

                                            ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ
                                        ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

                                     ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 2 ΑΘΗΝΑ
                                    ΑΜ ΔΣΑ 16820 ΤΗΛ 210 6454200