Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

2017-10-25 21:02

Καλούνται τα μέλη του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου μας Ακτή Πρωτοψάλτη 1α Μικρολίμανο την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00.

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα  της Γ.Σ.
  2.  Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
  3. Έγκριση διοικητικού απολογισμού από την 01/06/2016 έως και 30/09/17.
  4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  5. Επικύρωση της από 12/9/2017 Απόφασης του Δ.Σ. περί ίδρυσης νέων αθλητικών τμημάτων Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο (Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 19 του ισχύοντος Καταστατικού.
  6. Διάφορα θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό. Τα μέλη που έχουν να πληρώσουν πάνω από 2 έτη θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα εφόσον καταβάλλουν το ποσό των 100€.

Η εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών θα γίνονται στα γραφεία μας από ώρα 11:00-19:00 (πλην Σαββατοκύριακου) καθώς επίσης και προ της ενάρξεως της Γ.Σ. στον τόπο διεξαγωγής της. 

                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ.

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ                                          ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ