Εθνικός ΟΦΠΦ Eνημέρωση

2021-05-30 22:45

Κατόπιν συννενοήσεως με τον Εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου και λόγω του πολύ μικρού αριθμού των ταμειακώς ενήμερων μελών,
όπως και της πολυπλοκότητας του συστήματος ψηφοφορίας διαδικτυακά με το σύστημα ΖΕΥΣ, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί δια ζώσης
 στις 18:00 και αν δεν υπάρχει απαρτία θα επαναληφθεί στις 19:00.
Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης δια ζώσης θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ λόγω Covid.

 

   Για το Δ.Σ

  ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Πατλάκας