Παγκράτιο

2016-04-17 10:32

Προσφoρά σε είδη ρουχισμού,και τρόφιμα προς την Ένωση Πολυτέκνων συγκέντρωσε και πρόσφερε το Παγκράτιο Τμήμα του Συλλόγου μας συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στους σκοπούς της Ένωσης,αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο του Τμήματος,αλλά και του Συλλόγου μας γενικότερα. Επισυνάπτουμε την ευχαριστήρια επιστολή: