Παγκράτιο

2016-06-07 08:17

Την 10η θέση Πανελληνίως καταλαμβάνει το Παγκράτιο Τμήμα μετά απο τον σχετικό Πίνακα που έδωσε Αναλυτικά: