Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 03.06.2024

2024-05-22 20:42

Καλούνται τα μέλη του Εθνικού ΟΦΠΦ σε Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 03.06.2024 και ώρα 16:00, σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 18:00.

 

Αναλυτικά η πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευσηπου θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου μας Ακτή Πρωτοψάλτη 1α
 
Μικρολίμανο την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024 και ώρα 16:00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2) Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
3) Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού από την 01/01/2023-
31/12/2023
4) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το χρονικό διάστημα 01/01/2023-
31/12/2023
5) Έγκριση ειδικού απολογισμού χρηματοδότησης Γ.Γ.Α. από στοίχημα
6) Απαλλαγή Δ.Σ. πάσης ευθύνης
7) Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό. .
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ:

Τ Κατεβάστε το έγγραφο με τα Ταμειακώς εντάξει μέλη ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΗ 2024.doc (30720)