Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.

2017-09-05 12:07

Καλούνται τα μέλη του Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μας Ακτή Πρωτοψάλτη 1Α στο Μικρολίμανο την Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στον ίδιο χώρο,την ίδια ημέρα.

                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1)Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2)Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ
3)Διορισμός Επιτροπής Διοίκησης και διαχείρισης του Τ.Α.Α. όπως επίσης και καθορισμός διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων της παραπάνω επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται απο το νόμο και το Καταστατικό.
Τα μέλη που έχουν να πληρώσουν πάνω απο 2 έτη θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα εφόσον καταβάλλουν το ποσό των 100€.

Η εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών θα γίνονται στα γραφεία μας απο ώρα 11:00-19:00 (πλήν Σαββατοκύριακου) καθώς επίσης και προ της ενάρξεως της Γ.Σ. στον τόπο διεξαγωγής της.

                  Για το Δ.Σ του Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ.

     Η Πρόεδρος                                                    Η Γεν.Γραμματέας

 Ιωαννίδου Δώρα                                                      Ζώτου Μαρία