Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

2022-03-24 16:12

Καλούνται τα μέλη του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου μας Ακτή Πρωτοψάλτη 1α Μικρολίμανο την Δευτέρα 04 Απριλίου και ώρα 16:00 μ.μ.

 

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα  της Γ.Σ.
  2. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το χρονικό διάστημα 01/01/2021-31/12/2021
  4. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού από την 01/01/2021-31/12/2021
  5. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  6. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
  7. Τροποποίηση καταστατικού προς εναρμόνιση με το Ν. 4726/2020 κλπ.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 19:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό.

 

                          Για το Δ.Σ. Του Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ.

 

    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν.Γραμματέας

Ιωάννης Πατλάκας                            Ιωάννης Βασμανώλης