Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 20.09.2019

2019-09-16 13:00

Καλούνται τα μέλη του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου μας Ακτή Πρωτοψάλτη 1α Μικρολίμανο την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 17:00.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα  της Γ.Σ.
  2. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
  3. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού από την 01/07/2018 έως και 31/08/2019 –Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4.  Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  5. Απαλλαγή οικονομικού κ διοικητικού απολογισμού και ελεγκτικής επιτροπής πάσης ευθύνης
  6. Διάφορα Θέματα

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό. Τα μέλη που έχουν να πληρώσουν πάνω από 2 έτη θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα εφόσον καταβάλλουν το ποσό των 100€.

 

 

Η εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών θα γίνονται στα γραφεία μας από ώρα 11:00-19:00 (πλην Σαββατοκύριακου) καθώς επίσης και προ της ενάρξεως της Γ.Σ. στον τόπο διεξαγωγής της. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ                                                 ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ