Πρρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

2018-06-27 18:08

Καλούνται τα μέλη του ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ. σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 04 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Ομίλου επί της οδού Ακτή Πρωτοψάλτη 1α 185 33 στο Μικρολίμανο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα 18:00.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα  της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ. 01/11/2017
  3. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από 01/10/2017 έως και 30/06/2018.
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Απαλλαγή οικονομικού κ διοικητικού απολογισμού απερχόμενης διοίκησης πάσης ευθύνης.
  6. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.
  7. Αρχαιρεσίες.
  8. Διάφορα θέματα.

Οι αιτήσεις υποψήφιων μελών για το Δ.Σ. ως και της ελεγκτικής επιτροπής θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Ομίλου έως την Δευτέρα 02/07/18 και μέχρι ώρα 13:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό.

Η εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών θα γίνονται στα γραφεία μας από ώρα 11:00-19:00 (πλην Σαββατοκύριακου) καθώς επίσης και προ της ενάρξεως της Γ.Σ. στον τόπο διεξαγωγής της.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο.Φ.Π.Φ.

 

               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ                              ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ